Vietnamesisch

Tiếng Việt 

Chính vì thế: dịch thuật weis weltweit

Bạn đang tìm kiếm một đối tác có năng lực trong mảng quản lý dịch thuật, chuyên đảm nhận dịch các văn bản tài liệu trong công ty một cách đáng tin cậy. Chúng tôi sẵn sàng nhận dịch và chuẩn hóa ngôn ngữ các văn bản tài liệu của bạn và nếu cần, chúng tôi cũng đảm nhận cả dịch vụ phiên dịch- và trình bày.

Công ty TNHH dịch thuật weis weiltweit cung cấp tất cả các ngôn ngữ quan trọng trên toàn thế giới, bạn hãy xem bảng tổng hợp dịch vụ (Link) cũng như danh mục trích dẫn các ngôn ngữ „hiếm“ của chúng tôi tại: Exotenliste

Nhờ cổng thông tin hiện có hơn 300 phiên dịch, biên dịch nói tiếng mẹ đẻ cũng như với 25 kinh nghiệm trong lĩnh vực „Dịch thuật và trình bày“, chúng tôi có thể chuyển ngữ hoàn hảo các văn bản chuyên ngành với yêu cầu cao sang từng ngôn ngữ và qua đó giúp bạn thúc đẩy các dự án quan trọng trên phạm vi toàn cầu một cách chuyên nghiệp.

Công ty TNHH dịch thuật weis weltweit luôn thuê các phiên dịch giầu kinh nghiệm, được đào tạo bàn bản, tuyên thệ và/hoặc có bằng cấp theo từng lĩnh vực để chuyển ngữ các văn bản và chuẩn hóa ngôn ngữ một cách tinh tế cho phù hợp với ngôn ngữ nước cần dịch. Bản dịch còn được một biên tập kiểm tra lại cẩn thận theo nguyên tắc 4‑mắt để đảm bảo đúng chuyên môn, trước khi bản dịch được chuyển cho khách, được in hoặc đưa lên mạng.

Chúng tôi sử dụng các hệ thống Translation-Memory hiện đại nhất để đảm bảo luôn thu được các kết quả chất lượng cao, các văn bản có tính thống nhất và còn tiết kiệm thời gian so với chi phí dịch hợp lý.

Giá dịch của chúng tôi thường tùy thuộc vào dung lượng văn bản cần dịch, lựa chọn ngôn ngữ, chuyên ngành, mục tiêu sử dụng cụ thể cũng như thời hạn mà khách cần.

Bạn hãy gửi yêu cầu báo giá bằng E‑Mail tới: info@weis-weltweit.de

Đảm bảo trong vòng 24 giờ, bạn sẽ nhận được báo giá theo yêu cầu cá nhân – và nếu muốn, bạn cũng có thể yêu cầu dịch thử.

Tôi xin đứng ra đảm bảo điều này với bạn.

Ute Weis
Biên dịch, phiên dịch viên được cấp chứng chỉ và tuyên thệ