Mazedonisch

Македонски 

Затоа: weis weltweit übersetzen

Барате компетентен партнер за менаџирање на преводи кој одговорно и доверливо ги извршува и организира постоечките преводи во компанијата. Со задоволство ќе Ви ги преведеме и локализираме Вашите документи а по потреба ќе ги преземеме и сите толкувачки и уредувачки работи.

Како целни јазици weis weltweit übersetzen GmbH може да ги понуди сите важни светски јазици. Погледнете го нашиот актуелен преглед со услуги (Link) како и извадок од нашата „Листа на помалку користени јазици“: Exotenliste

Нашиот голем тим од преку 300 преведувачи и толкувачи од нивниот мајчин јазик како и нашето 25 годишно искуство во „Преводи и уредување“ ни овозможуваат совршено да ги пренесеме стручните текстови со најголеми побарувања на целниот јазик и така професионално да промовираме важни проекти на интернационална основа за Вас.

Кај weis weltweit übersetzen GmbH текстовите во основа се преведуваат од многу искусни, добро образувани, судски преведувачи и/или дипломирани мајчини говорители од дотичната специјална област и со најфино чувство за јазикот на целната држава. Пред текстот да оди кај клиентот, во печат или ОНЛАЈН, преводот го проверува совесно и стручно лектор по принципот во 4 очи.

Употребата на најновите системи со преведувачка меморија притоа се грижи за константно високиот квалитет на резултатите, хомогеност на текстовите и заштеда на време при споредливо поволни трошоци за создавање.

Нашите цени во основа зависат од обемот на саканиот превод, избраната јазична комбинација, стручната област, точната цел на употреба и посакуваниот датум на испорака на клиентот.

Побарајте ја Вашата бесплатна понуда едноставно по е‑пошта на: info@weis-weltweit.de

Вашата индивидуална паушална понуда ќе ја добиете гарантирано во рок од 24 часа и — ако сакате — навремен разбирлив пробен превод.

Ова Ви го гарантирам во мое име

Ваша Уте Вајс
Јавно назначена и заколната преведувачка и толкувачка со положен државен испит