Litauisch

Lietuviškai 

Todėl: „weis weltweit übersetzen“

Jūs ieškote kompetentingo partnerio vertimų srityje, galinčio atsakingai ir patikimai atlikti ir suorganizuoti įmonėje būtinus vertimus. Mielai išversime ir lokalizuosime Jūsų dokumentus ir, prireikus, atliksime visus vertimo žodžiu ir maketavimo darbus.

weis weltweit übersetzen GmbH“ gali pasiūlyti vertimo į visas svarbiausių pasaulio šalių kalbas paslaugas, žr. mūsų naujausią paslaugų apžvalgą (Link) bei ištrauką iš mūsų retų pasaulio kalbų sąrašo internete: Exotenliste

Mūsų didelė komanda, kurią šiuo metu sudaro daugiau nei 300 gimtakalbių vertėjų raštu ir žodžiu, ir mūsų 25-ių metų patirtis vertimo ir maketavimo srityje leidžia mums tiksliai išversti sudėtingiausius atitinkamos kalbos specifinius tekstus ir profesionaliai vykdyti svarbius projektus tarptautiniame lygmenyje.

Įmonei „weis weltweit übersetzen GmbH“ pateiktus tekstus paprastai verčia labai patyrę, gerai išsilavinę, prisaikdinti ir/arba diplomuoti atitinkamos srities vertėjai, kuriems kalba, iš kurios verčiama, yra gimtoji, ir tekstai subtiliai pritaikomi prie tos šalies, į kurios kalbą verčiama. Prieš tekstą atiduodant klientui, prieš spausdinant ar paviešinant internete, vertimą pagal keturių akių principą sąžiningai ir kompetentingai patikrina lektorius.

Modernių vertimo atminties sistemų naudojimas užtikrina pastoviai aukštą rezultatų kokybę, tekstų vienodumą ir — ne mažiau svarbu — padeda sutaupyti laiko lyginant su mažomis parengimo išlaidomis.

Mūsų kainos paprastai priklauso nuo kliento pageidaujamo vertimo apimties, pasirinktos kalbų kombinacijos, srities, tikslios paskirties ir taip pat nuo skubumo.

Norėdami gauti nemokamą pasiūlymą rašykite adresu: info@weis-weltweit.de

Garantuotai per 24 valandas gausite individualų pasiūlymą ir, jei norėsite, greitai gausite tinkamą bandomąjį vertimą.

Visa tai garantuoju Jums savo geru vardu

Jūsų Ute Weis
Valstybės sertifikuota, viešai paskirta ir prisaikdinta vertėja raštu ir žodžiu