Hebräisch

עברית

לכן: weis welt­weit über­set­zen

אתה/ם מחפש/ים שותף בתחום ניהול תרגומים, שמתפקידו יהיה לטפל ולארגן תרגומים באחריות מלאה ובאמינות. אנו נשמח לתרגם ולערוך עבורך/ם את המסמכים, ובמקרה הצורך נשמח גם להציע שירותים בעיצוב טקסטים ובתרגום סימולטני.

weis welt­weit über­set­zen GmbH מציעה תרגומים בכל שפות היעד הבינלאומיות החשובות. עיין בסקירת מגוון השירותים שלנו (Link) וכמו כן ברשימת השפות ה’אקזוטיות’ באתר: Exo­ten­lis­te

תודות לצוותי המתורגמנים שלנו המונים למעלה מ-300 דוברי שפת-אם ו-25 שנות הניסיון שלנו בתחום “תרגום ועיצוב טקסטים” באפשרותנו להציע עיבוד מיטבי של תרגומים מקצועיים מאתגרים בשפת היעד הרצויה, וכמן כן לתרום לפרויקטים חשובים ברמה הבינלאומית.

התרגומים של weis welt­weit über­set­zen GmbH מעובדים על ידי מתורגמנים בעלי ניסיון עשיר, בעלי השכלה ו/או הסמכה אקדמית בשפת האם, כולל התמחויות בתחומים שונים והבנה יסודית של צרכי השפה במדינת היעד. טרם מסירת התרגומים בדואר או באופן מקוון לידי הלקוח, הם נבדקים בשקדנות ובמיומנות על ידי עורך מקצועי בהתאם לדרישות הביקורת ב-4-עיניים.

השימוש במערכות מתקדמות של זיכרון תרגומי מקנה לתרגומים איכות גבוהה, הומוגניות של הטקסט וחיסכון בזמן ובהוצאות.

המחירים שלנו נקבעים בהתאם להיקף החומר של התרגום המבוקש, כמו גם בהתאם לשילוב השפות הנדרש, לתחומים המקצועיים השונים, ליעד התרגום ולמועדים הנקבעים על ידי הלקוח.

הנך/ם מוזמן לבקש הצעת מחיר בדוא“ל: info@weis-weltweit.de.

תוך 24 שעות תקבל/ו ללא תשלום הצעת מחיר כוללת, ואם נתבקש נוכל להציע לך/ם תוך זמן קצר קטעי תרגום לדוגמה.

כל זאת אני מבטיחה לך/ם בשמי הטוב.

שלך/ם

אוטה וייס

מוסמכת רשמית לתרגום ותרגום סימולטני