Bulgarisch

Български език 

Ето защо: агенция за преводи weis weltweit

Търсите компетентен партньор в областта на управлението на превода, който да извършва и организира отговорно и надеждно текущите преводи във Вашата компания? Ще се радваме да преведем и локализиране Вашите документи и ако е необходимо, да поемем всички дейности по превеждането и графичното им оформление.

Като целеви езици агенция за преводи weis weltweit може да предложи всички основни световни езици — разгледайте нашия текущ списък с предлаганите услуги (ххх), както и откъс от нашия “екзотичен списък” на адрес: Exotenliste.pdf

Нашето голямо портфолио от понастоящем над 300 писмени и устни преводачи с майчин език, както и 25-годишният ни опит в сферата на преводите и графичното оформление ни позволяват перфектно да предадем и най-претенциозните специализирани текстове на съответния целеви език и по този начин професионално да популяризираме и ускорим за Вас развитието на важни проекти на международно ниво.

Правило е във weis weltweit übersetzen GmbH текстовете да се подготвят от много опитни, добре образовани, заклети и/или дипломирани преводачи на роден език със съответната специалност и фин езиков усет, адаптирани към съответната целева страна. Редактор проверява съвестно и експертно превода по принципа на четирите очи, преди текстът да стигне до клиента, да бъде напечатан или да бъде публикуван ОНЛАЙН.

Употребата на най-съвременните системи, използващи преводна памет, гарантира постоянно високо качество на резултатите, хомогенност на текстовете и не на последно място спестяване на време при сравнително ниски разходи за извършването на превода.

Нашите цени обикновено се определят въз основа на обхвата на желания превод, избраната езикова комбинация, тематичната област, точната цел на превода и — не на последно място — на желаната от клиента крайна дата за неговото изпълнение.

Просто поискайте безплатна оферта на адрес: info@weis-weltweit.de

До 24 часа гарантирано ще получите индивидуална оферта с всички включени разходи, а — ако желаете — в кратки срокове и даващ представа за очакваното качество пробен превод.

Гарантирам това с доброто си име

Ваша Уте Вайс
Положил държавни изпити, публично назначен заклет писмен и устен преводач